Krivilna naprava za pločevinaste strešnike

Krivilna naprava za pločevinaste strešnike se uporablja za ukrivljanje strešnikov pri robovih strešin. Strešnike je na primer pri slemenu in pri čelu strehe potrebno ukriviti navzgor, da se prepreči zamakanje dežja. To namensko orodje se uporablja za krovska dela pri montaži maloformatnih pločevinastih kritin.
Krivilna naprava